رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا
Joined associate degree
40116 - الكترونيك-الكترونيك عمومي
40130 - الكتروتكنيك - برق صنعتي
40428 - ساختمان- كارهاي عمومي ساختمان
40433 - نقشه كشي معماري- معماري
41022 - كامپيوتر-نرم افزار كامپيوتر
Associate degree discontinuous
Licentiate degree
41002 - مهندسي كامپيوتر- نرم افزار
60202 - مهندسي معماري
40119 - مهندسی برق
20632 - علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی
21612 - مشاوره و راهنمایی
20706 - روانشناسی
Licentiate degree
40137 - مهندسي تكنولوژي كنترل - ابزار دقيق
41013 - مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر
60209 - علمي كاربردي معماري
70402 - مهندسي اجرايي عمران
40143 - مهندسی تکنولوژی برق-قدرت
Master’s Degree
41002 - مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
41024 - مهندسی فن آوری اطلاعات - تجارت الکترونیک
41002 - مهندسی کامپیوتر نرم افزار
40101 - مهندسی برق - الکترونیک
40444 - مهندسی عمران - ژئوتکنیک
40485 - مهندسی عمران - سازه
20312 - آموزش زبان انگلیسی
20315 - مترجمی زبان انگلیسی
20634 - تحقیقات آموزشی
21254 - مدیریت بازرگانی - بازاریابی
60202 - مهندسی معماری
60115 - پژوهش هنر
60311 - کارگردانی - نمایش
Doctorate